Jakie parametry powinny spełniać pliki do druku?


W poniższej instrukcji opisaliśmy najważniejsze aspekty przygotowania plików.

Przy dostarczaniu gotowych materiałów redakcyjnych do druku obowiązują następujące parametry:

a) Format plików

Pliki przygotowywane do impozycji w postaci:

*.pdf (Distiller ustawiony na PRESS) – z zachowaniem rozdzielczości 2400 (zdjęcia rozdzielczość – w pliku macierzystym, jak i zadeklarowane ustawienie w Distillerze - kolor i czarno-białe - 300 dpi);


Kompatybilne z PDF 1.3 - 1.7

Aby uniknąć problemów podczas druku z plików PDF należy bezwzględnie zastosować następujące reguły:

  • krój pisma należy załączyć wewnątrz dokumentu lub teksty zamienić na krzywe,
  • zachować jak największą spójność stosowanych przestrzeni kolorystycznych (unikać jednoczesnego stosowania przestrzeni CMYK do jednych obiektów, a RGB do innych w tym samym dokumencie),
  • przekłamania kolorystyczne, które mogą objawiać się np. emulacją bieli na elementach, na których kolor jest zadeklarowany jako biały (zarówno w przypadku bitmap, jak i wektorów).

Załączenie profilu kolorystycznego spowodowało emulację bieli, w wyniku czego miejsca, gdzie są obiekty w kolorze białym (czy to bitmapy czy krzywe), różnią się od miejsc, gdzie w pracy nie ma żadnego obiektu. Efekt ten z reguły nie jest widoczny na ekranie, gdyż emulacja bieli następuje dopiero na RIP-ie podczas drukowania.

W przypadku prac w RGB lub użycia kolorów PANTONE zostanie przeprowadzona separacja według tablic separacji używanych przez Drukarnię. Kolory mogą ulec zmianie.

Do prac zawierających kolory PANTONE należy dołączyć plik z informacją o kolorze i numerze pantonu biorącego udział w procesie druku. W przeciwnym razie kolor zostanie sprawdzony do palety CMYK.

Dopuszczalne profile kolorystyczne: Euroscale Coated, Euroscale Uncoated, ISO Coated v2_ECI . Zastosowanie innych może spowodować przekłamanie kolorystyczne. W przypadku zastosowania innych profili kolorystycznych drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za kolorystykę wykonanych prac.

Nazewnictwo: plik należy czytelnie nazwać (jeżeli jest to postscript, należy podać wielkość pracy pod naświetlenie w mm lub cm). Rozdzielczość naświetlarki CTP Screen PlateRite 4300s wynosi – 2400 dpi. Liniatura: 133, 150, 175, 200. Raster tradycyjny AM i Sublina.

Nie stosować w nazwach plików polskich znaków.

1. Możliwość uzyskania odbitki próbnej z Epson Stylus Pro 4900/4910, poświadczonej etykietą certyfikowaną.

2. Przy przesyłaniu materiałów e-mailem prosimy przestrzegać wytycznych dotyczących formatów. Plik należy skompresować za pomocą RAR, ZIP, EXE (jako samorozpakowujące się) lub skorzystać z wewnętrznych metod kompresji JPEG, LZW itp.).

3. Istnieje możliwość przesyłania danych na FTP

Wprowadź adres według schematu: ftp://[login]:[hasło]@[adres serwera] w przeglądarce internetowej lub wykorzystaj inny program umożliwiający wejście na FTP-a.

Dane dostępu po uprzednim kontakcie z biurem

UWAGA: w przypadku braku uzgodnień odnośnie postępowania z plikami dostarczonymi na serwer FTP Drukarni pliki te zostaną usunięte. Pliki po wykorzystaniu do druku zlecenia zostaną usunięte z FTP-a.

Dodatkowe informacje odnośnie przygotowywania prac do druku można uzyskać pod numerami telefonu:

  • Jadwiga Paszek:
    (58) 536 17 57 w. 41
    502 389 782

Solidna drukarnia zaprasza do współpracy:

Drukujemy: książki, czasopisma, broszury, plakaty, wizytówki, teczki, ulotki i foldery, kalendarze.

tel: 722 277 260

Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o. / ul. Bpa Dominika 11, 83-130 Pelplin
NIP: 5932459521, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 000024514

Polityka prywatności