Druk broszur

Broszury to wydawnictwa informacyjne, których treść i forma mieści się w małej objętości nieprzekraczającej kilku stron. Broszury mogą mieć dowolny format i kształt. Mają najczęściej charakter informacyjny, biznesowy lub propagandowy. Naszym Klientom proponujemy druk broszur przewidujący skład, montaż i oprawę. Oferujemy papiery kredowe i offsetowe dowolnej jakości i gramatury oraz możliwość łączenia stron za pomocą zszywania, klejenia lub z wykorzystaniem spirali.

Wszystkich Klientów zainteresowanych profesjonalnym drukiem broszur zapraszamy do kontaktu z naszą drukarnią. Nasza oferta obejmuje również druk ulotek, katalogów i innych materiałów marketingowych.

Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o. / ul. Bpa Dominika 11, 83-130 Pelplin
NIP: 5932459521, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 000024514

Polityka prywatności