Druk broszur

Broszury to wydawnictwa informacyjne, których treść i forma mieści się w małej objętości nie przekraczającej kilu stron. Broszury mogą mieć dowolny format i kształt. Mają najczęściej charakter informacyjny, biznesowy lub propagandowy. Naszym klientom proponujemy druk broszur przewidujący skład, montaż i oprawę. Oferujemy dowolnej jakości i gramatury papiery kredowe i offsetowe oraz możliwość łączenia stron za pomocą zszywania, klejenia lub z wykorzystaniem spirali.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych profesjonalnym drukiem broszur do kontaktu z naszą drukarnią.

Solidna drukarnia zaprasza do współpracy:

Drukujemy: książki, czasopisma, broszury, plakaty, wizytówki, teczki, ulotki i foldery, kalendarze.

tel: 722 277 260

Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o. / ul. Bpa Dominika 11, 83-130 Pelplin
NIP: 5932459521, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 000024514

Polityka prywatności